Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

những thứ cần download thêm

ngoài những thué mình đã định download ra còn nên download các clip trên youtube của các nhà lãnh đạo trên thế giới đang phát biểu và các cclip thuật dạy làm người hay về các bài thuyết trình mà phải trả tiền mới nghe được trên youtube.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét